Ako funguje váha vzduchu:

Váha vzduchu funguje na základe odporového pliešku. Pliešok sa nahrieva vstupným prúdom, ďalej do váhy vzduchu ide 5v napätie z riadiacej jednotky a z váhy vzduchu sa napätie vracia späť do riadiacej jednotky 0-5V.

Pri prietoku vzduchu sa odporový pliešok ochladzuje. Čím sa pliešok viac ochladí, tým vyšší prúd sa vracia naspäť do riadiacej jednotky.

Riadiaca jednotka má informácie o prietoku vzduchu na základe sa meniaceho sa napätia a k tomu adekvátne manažuje celý chod motora.