Kontaktné údaje


LUMA štart s.r.o.

IČO: 47210516
DIČ: 2023794817

Zapísaná na Okr. súde Nitra, odd. Sro, vl.č.34519/N

Školská 11, 934 01 Levice
Prevádzka:
SNP 26 (prízemie), 934 01 Levice
Slovensko