Štartér

Automobilový štartér je elektrické zariadenie, ktoré slúži na uvedenie spaľovacieho motora do chodu. Na uvedenie motora do chodu, je potreba roztočiť motor na určité tzv. spúšťacie otáčky. Tie sa pohybujú podľa druhu motora v nasledovných hodnotách:- 40  až 150 ot/min- zážihové motory a vznetové motory s priamym vstrekovaním,– 80  až 200 ot/min – vznetové motory s nepriamym vstrekom.Ako je uvedené, nejedná o otáčky štartéra, ale o otáčky zotrvačníka samotného spaľovacieho motora. 

Delenie štartérov

Podľa napájacieho napätia12 V – osobné a dodávkové vozidlá, traktory,24 V – nákladné vozidlá,48 V a viac – veľké stacionárne motory, koľajové vozidlá atď.Podľa výkonu150 W až 800 W – jednostopové vozidlá-skútre, najčastejšie bez mechanizmu zasúvania pastorku,500 W až 1,5 kW – osobné vozidlá,2 kW až 5 kW – stredné nákladné automobily a traktory,4,4 kW až 8 kW – ťažké nákladné automobily,viac než 8 kW – stacionárne, lodné motory, koľajové vozidlá atď. 

Požiadavky kladené na štartéry

štartér musí mať určitú minimálnu dobu životnosti (napr. pre osobné automobily sa udáva 45 tisíc štartov, pri systéme štart-stop min 200 tisíc),štartér musí roztočiť motor do určitej najnižšej teploty (pre osobné vozidlá sa udáva cca – 30 ° C),počas svojej životnosti by mal byť štartér bezúdržbový alebo čo najmenej náročný na údržbu a opravyv prípade nečinnosti štartéra je nutné, aby bol pastorok mimo dosah ozubeného venca zotrvačníka,konštrukčne musí byť vyriešené, aby k dokonalému zasunutiu pastorka došlo aj v prípade, ak sa dostane zub pastorka proti zubu venca,pri plnom zábere musí byť štartér chránený pred preťažením spôsobeným spustením spaľovacieho motora,pastorok musí zostať úplne zasunutý po celú dobu spúšťania, tzn. kým vodič spojenie nezruší alebo kým motor spoľahlivo nepracuje,okamžite po spustení motora je potrebné, aby sa spojenie automaticky uvoľnilo,po vypnutí štartéra sa musí pastorok vrátiť do pokojovej polohy a štartér sa musí zastaviť,najmenší prípustný výkon štartéra je vypočítaný kombináciou najnižšej rýchlosťou otáčania a momentom, ktorý je potrebný k pretáčaniu motora touto rýchlosťou pri najnižšej prípustnej teplote. Pod najnižšou spúšťacou rýchlosťou chápeme takú rýchlosť, pri ktorej dôjde pri najnižšej prípustnej teplote vo valci k zapáleniu palivovej zmesi.V súčastnosti sa najčastejšie používa štartér s výsuvným pastorkom s integrovanou prevodovkou, ktorá je umiestnená medzi rotorom a pastorkom. Takéto riešenie umožní vyrobiť spúšťač s malými rozmermi a veľkým otáčavým výkonom. Samotné štartovanie by malo trvať maximálne 5 sekúnd, s maximálne piatimi opakovaniami za sebou, po 30 sekundovej pauze. Štartér, ako vyplýva z úlohy na ktorú bol skonštruovaný, má veľkú spotrebu energie, preto pri častých štartoch a malej prejdenej vzdialenosti si treba dávať pozor na vybitie akumulátora. 

Najčastejšie poruchy štartéra

Štartér beží naprázdno – nevysúva sa alebo je chybná voľnobežka (pozor, voľnobežka vo vymontovanom štartéri vyzerá funkčne, ale pri plnom zaťažení sa pretáča). Tiež by mohli byť vylámané zuby na venci zotrvačníka.Štartér sa otáča pomaly alebo vôbec – väčšinou ide o opotrebované kefy (uhlíky), môže to spôsobovať aj chybná cievka, ložiská, prípadne zlý kontakt.